Teklink ERP

Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinden oluşur. ERP, bir organizasyonun tüm veri ve süreçlerinin tek bir noktada entegre edildiği bilgi sistemleridir. Genel olarak ERP sistemleri, donanım ve yazılım dahil olmak üzere birçok bileşen içerir. Çoğu ERP sistemi, entegrasyonu sağlamak için kuruluş genelinde çok sayıda işlevden gelen verileri depolamak için birleşik bir veritabanı kullanır.

İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gerekli olan işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan entegre yönetim sistemlerine verilen genel isimdir. Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, bir işletmenin tüm verilerini ve operasyonlarını bir araya getirmeye veya bir araya getirmeye yardımcı olan, genellikle kullanımı kolay sistemlerdir. Klasik bir ERP yazılımı, işlemek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır.

ERP sistemleri temel olarak farklı verilerin depolanabileceği entegre bir veritabanı kullanır. Kurumsal kaynak planlaması, işletmenin tüm kaynaklarını bir araya getirmek ve verimli kullanmak için tasarlanmış bir sistemdir. ERP kavramı ilk olarak üretim ortamlarında kullanılsa da; Günümüzde ERP sistemleri çok daha geniş bir alanda telaffuz edilmektedir. ERP sistemleri, iş alanı veya işletme adı ne olursa olsun, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi bünyesinde toplayabilir. İşletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer kuruluşlar ERP sistemlerini kullanabilir.